Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen loont!

Maatschappelijk betrokken ondernemen is niet nieuw. Sociaal ondernemen stamt al uit de 19e eeuw.

  • Een positieve bijdrage leveren aan een goed doel of iemand in je naaste omgeving, geeft gewoon een goed gevoel.
  • Goed doen geeft zelfvertrouwen en trots dat bijdraagt aan plezier in leven en werken. Maakt werknemers gemotiveerd en enthousiast.
  • Werknemers kiezen eerder voor bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen.
  • Klanten en overheden worden steeds kritischer en beoordelen hun klant op MBO – activiteiten.
  • Het zogeheten Social Return On Investment staat tegenwoordig in ieder inkoopbeleid van overheidsinstanties. Zie hieronder uitleg!
Betekenis volgens Drs.Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen: 
Maatschappelijk betrokken ondernemen, ook wel community investment genoemd, is een onderdeel van MVO – beleid en betekent investeren in de (lokale) samenleving door een combinatie van mensen, middelen, munten, massa en media. 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan leefbaarheid – en kwaliteit binnen de (lokale) samenleving. Dit kan direct door de zorg voor je medewerkers, te werken met kwetsbare doelgroepen en door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die passen bij de bedrijfsvoering en meerwaarde voor jouw bedrijf opleveren.

Wil jij maatschappelijk betrokken ondernemen voor jouw bedrijf echt laten werken? Dan kunnen wij jouw bedrijf zeker helpen! 

  • Hoe geef je nu efficiënt en effectief vorm aan jouw sociaal maatschappelijk ondernemerschap?
  • Hoe maak je het passend binnen je core business?
  • Hoe zet je de 5 m’s in?
  • Hoe kun je SROI inzetten?

Heb je bijvoorbeeld wel eens gedacht om je medewerkers de mogelijkheid te bieden passend vrijwilligerswerk te laten doen vanuit jouw bedrijf in plaats van veelal te sponsoren in munten? Veel grote bedrijven hebben tegenwoordig een foundation waarbij medewerkers mede bepalen waar sponsorgelden naartoe gaan. Verder kun je specifieke vakkennis aanbieden en helpende handjes. 

 Wat is Social Return On Investment? Bron: www.socversity.nl/themas/social-return-on-investment

De SROI-methodiek is in ontwikkeld in de Verenigde Staten met het doel om naast het financieel rendement ook het maatschappelijke rendement van organisaties, projecten of beleid zichtbaar te maken.

Binnen de SROI wordt alle beschikbare kapitaal voor sociaaleconomische activiteit beschouwd als een investering. Vaak is het rendement van deze investeringen niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Voor deze maatschappelijke veranderingen worden indicatoren gezocht waaraan een financiële waarde kan worden toegekend. Zo wordt ook het maatschappelijk rendement meetbaar en kan er een ratio worden berekend voor de sociaaleconomische opbrengst van investeringen.

Bij een SROI-analyse gaat het niet alleen om de berekening van een investeringsratio, maar vooral ook om de context van cijfers. Relaties tussen investeringen, stakeholders, input, output en impact worden inzichtelijk gemaakt en er worden verbanden gelegd tussen financieel en maatschappelijk rendement.

SROI kan ingezet worden als prognose-instrument of als evaluatiemiddel, maar vooral ook als middel om de effectiviteit van maatschappelijke investeringen naar verschillende stakeholdersgroepen te communiceren.

Voor overheden is SROI een uitstekend instrument om hun keuze beter te bepalen bij het doen van aanbestedingen of bij het invullen of prioriteren van maatschappelijk beleid. Hoe kan met lagere investeringen toch een maximaal sociaaleconomisch rendement behaald worden? Moeten bepaalde projecten nog langer financieel ondersteund worden of kan met een andere investering een beter resultaat worden bereikt?

Non-profitorganisaties kunnen bij het werven van financiële middelen een SROI-analyse gebruiken om het bestaansrecht van een project of organisatie te onderbouwen. Door SROI als uitgangspunt te nemen ontstaat er een noodzaak om doelstellingen SMART te formuleren, stakeholders te betrekken en groeit het besef dat er gewerkt wordt met investeringsmiddelen die verondersteld worden een zo hoog mogelijk rendement op te brengen.

Voor profit-organisaties is SROI een middel om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijke opbrengsten van investeringen te meten en te communiceren. Een strategisch MVO-beleid zal in de komende jaren steeds belangrijker worden bij het tegemoet komen aan klantbehoeften en bij het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. SROI helpt ondernemers vorm te geven aan een winstgevend MVO-beleid.

Enthousiast geworden? Adviesgesprek aanvragen! 

Dit kan via marleen@eenidee.nu of door te bellen naar 0628737845. Een eerste adviesgesprek duurt meestal 2 uur en kost € 140,- exclusief BTW.
Marleen is eigenaar van Een Idee heeft jarenlange ervaring als Makelaar Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 
De Uitdaging – Een lokaal bedrijvennetwerk dat MBO stimuleert en organiseert. 
 
Een Idee doet daarnaast het projectmanagement van Stichting de Berkellandse Uitdaging. Een bedrijvennetwerk dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. Ook jouw bedrijf kan partner of vriend worden van een dergelijk bedrijvennetwerk. In Nederland zijn inmiddels 65 lokale stichtingen dus er is vast een stichting bij u in de buurt. 

 

Андрей Павелко биографиянужна ли виза в оаэкупить казан

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *